Departamentul  aprobări

Biroul (departamentul) de aprobare este divizia responsabilă de studierea și validarea de către Consiliul de administrație al Băncii Centrale a aderării noilor Parteneri la sistemul seborgian al Băncii, prin acordarea de aprobări în conformitate cu natura serviciilor lor. 

Partenerii acceptaţi trebuie să facă dovada sediului structurile în Zona Liberă Seborgiană, unde işi desfăşoară  activitățile și operațiunile reglementate şi  a căror realizare implică obținerea unei aprobări sau autorizari din partea Ministerului Comerțului, Industrie și Transport. 

Compania dvs. este o societate în drept străin care desfășoară operațiuni bancare sau servicii de investiții în țara sa de origine.

Pentru orice informații, vă rugăm să contactați: agrement@banquecentrale-seborga.com