Obiective

Politica monetară a BĂNCII  CENTRALE  A  PRINCIPATULUI  SEBORGA  vizează menținerea valorii monedei prin menținerea inflației, stabilă și previzibilă. Aceasta permite seborgienilor să facă decizii de cheltuieli și investiții cu mai multă încredere, să promoveze investiții pe termen lung în economia țării și să contribuie la crearea și creșterea economică durabilă a locurilor de muncă şi  productivitate.

Cadrul de desfășurare a politicii monetare a Principatului Seborga se bazează pe două componente principale care colaborează și se consolidează reciproc: controlul inflației și rata de schimb fluctuantă. Acest cadru facilitează înțelegerea măsurilor de politică monetară și permite BCPS să le raporteze clienţilor.