Politica monetară

Această secțiune prezintă obiectivul politicii monetare a Principatului Seborga și principalele instrumente de punere în aplicare a acestuia, și anume obiectivul de control al inflației și  fluctuaţia cursului de schimb. În plus, descrie funcționarea politicii monetare, explică procesul de luare a deciziilor și propune documente de informare aferente.

Banca Centrală a Principatului Seborga își pune în aplicare politica monetară prin:

  • stabilirea ratei de schimb;
  • determinarea nivelului rezervelor minime obligatorii pe care fiecare bancă dintr-o țară sau zonă monetară trebuie să le efectueze în contul său la banca centrală;
  • operațiunile de piață deschisă care constau în intervenția băncii centrale pe piața monetară pentru a cumpăra sau a vinde titluri de valoare în moneda centrală. Prin această procedură, banca centrală încearcă să modifice, în sens descendent sau ascendent, rata pieței monetare.
  • intervențiile pe piața valutară și gestionarea rezervelor de aur.

Obiectivele politicii monetare BCPS sunt stabilite prin statut. Acest statut include, pe lângă stabilitatea prețurilor, și alte obiective, cum ar fi ocuparea integrală a forței de muncă, prețurile stabile și ratele scăzute ale dobânzilor pe termen lung.