Politica monetară

Această secțiune prezintă obiectivul politicii monetare a Principatului Seborga și principalele instrumente de punere în aplicare a acestuia, și anume obiectivul de control al inflației și  fluctuaţia cursului de schimb. În plus, descrie funcționarea politicii monetare, explică procesul de luare a deciziilor și propune documente de informare aferente.