Scopuri

În conformitate cu articolele 3 și 4 din Decretul nr D-2016/02-01  privind proclamarea Statului suveran, administrației publice centrale electronice seborgiene , se exercită o zonă de comerț liber și tranzacții financiare impozitate (art. 3).  BCPS este singurul autorizat să emită aprobări pentru instituțiile financiare care doresc să se înființeze pe teritoriul său (articolul 4).

Banca Centrală a Principatului Seborga are următoarele sarcini fundamentale:

  • Definirea și implementarea politicii monetare,
  • Asigurarea stabilitatii sistemului bancar și financiar,
  • Promovarea  bunei funcționari și  asigurari privind supravegherea și securitatea sistemelor de plăți,
  • Punerea în aplicare  a politicii cursului de schimb al Principatului şi,
  • Gestionarea rezervelor valutare oficiale.

Banca Centrală poate desfășura, ținând cont de echilibrul monetar, acte sau proiecte specifice care contribuie la îmbunătățirea mediului de politică monetară, diversificarea și consolidarea sistemului financiar și a capacităților tehnice precum și a profesioniștilor din sectorul bancar și financiar.